Kolding Volleyball Klub

Målsætning

Den overordnede målsætning for KVK er at have et godt socialt miljø og at skabe gode sportslige resultater. Det vil være op til det enkelte hold, om det sociale eller det sportslige vejer tungest, men det er bestyrelsens ambition, at KVK skal være en god ramme om begge aspekter af vores idrætsgren ved at være en attraktiv og social klub, der samtidig kan begå sig resultatmæssigt.

Vi vil arbejde for en stigning i medlemstallet. Dette gøres ved at arbejde for tilgang og aktivt søge at undgå frafald af medlemmer. Det er hensigten at følge de enkelte hold tæt, så frafald analyseres. Og vi vil gøre KVK mere synlig ved en målrettet markedsføring i forhold til ungdomsuddannelserne og en bred reklame for klubben generelt i offentligheden.

Der skal fortsat være mulighed for uddannelse af nye trænere og dommere, så man som medlem i KVK også får denne mulighed for at udvikle sig med sin idræt.