Målsætning

Kolding VK – en klub der samler volleyball i Kolding!

Den overordnede målsætning for Kolding VK er, at vi vil være én af Danmarks største og bedste volleyball klubber. Vi vil styrke volleyball i og omkring Kolding og bl.a. indgå konstruktive samarbejder med omegnsklubber i bestræbelserne på, at sikre en fortsat udvikling af volleyball samt bidrage til flere volleyball spillere i Kolding og omegn.

I Kolding VK skal der være plads til alle uanset alder og niveau og hvor det sociale miljø og det at skabe gode sportslige resultater går hånd i hånd. Det er klubbens ambition, at Kolding VK skal være at finde på alle niveauer med seniorhold i divisionen, serier og mixrækker samt ved flest mulige stævner i Kids- Teen- og ungdomsvolley. Vi vil danne de bedst mulige rammer for udviklingen af volleyball ved på alle måder, at være en attraktiv breddeklub med plads til alle lige fra Kidsvolley til volleyball for seniorer. Vi vil stræbe efter at blive så dygtige som muligt såvel til spillet på banen, som alt det udenfor banen.

Vi vil arbejde for en stigning i medlemstallet og med en målsætning om, at vi senest i 2025 har rundet 300 aktive medlemmer. Dette gøres ved at arbejde målrettet med en stor børne- og ungdomsafdeling, en attraktiv motionsafdeling og et setup der sikrer kvalitet for turneringsholdene.

Vi vil gøre Kolding VK mere synlige ved en målrettet markedsføring bl.a. på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Samtidig vil vi konstant arbejde for et generelt kendskab for volleyball i offentligheden både lokalt og nationalt.

Vi vil bestræbe os på, at sikre uddannelse af nye som gamle trænere og dommere, så man som medlem i Kolding VK også får denne mulighed for at udvikle sig i volleyball.