Måned: april 2009

Indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. marts

Til stede: Mette Ø Mortensen, Bjørn Kjærgaard Seest, Mette Paulsen, Nalle og Ulla Mariager. Den nye bestyrelse: De 2 nye i bestyrelsen, Ulla og Bjørn, blev introduceret til bestyrelsens arbejde, hvorefter referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.