Kategori: Sponsor

Indlæg

Kunne du tænke dig at blive kontingentfri næste sæson?

Du har muligheden for at blive det nu. Bestyrelsen har besluttet at godskrive op til 20% af de sponsorater som kommer ind til den person som finder sponsoratet. Godskrivningen vil ske i det finansår (1. feb – 31 Jan), hvor sponsoratet modtages. Er der betalt kontingent vil beløbet blive refunderet. Sponsorudvalget vil stå for det...